Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

مطالب دارای تگ مشابه کفرنبل

این جنگ داخلی نیست!

این جنگ داخلی نیست!

“این جنگ داخلی نیست. این نسل‌کشی است. رهایمان کنید تا بمیریم. اما دروغ نگویید.” سوریه، بَنری از “كفرنبل”  

بیشتر بخوانید