Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

مطالب دارای تگ مشابه حلب، بشکه های انفجاری

«مذاکرات از خلبانهای هلیکوپتر [های شما] آغاز می شود»

«مذاکرات از خلبانهای هلیکوپتر [های شما] آغاز می شود»

«مذاکرات از خلبانهای هلیکوپتر [های شما] آغاز می شود – فروریختن بشکه های انفجاری را متوقف کنید تا بتوانیم مذاکره کنیم.» تظاهراتی در بستان القصر و کلاسه در حلب، 14 فوریه 2014 و ما (تحریریه نامه شام) می گوییم: نه تنها دست از فروریختن بشکه ها بردارید، […]

بیشتر بخوانید

شهر حلب، آماج بشکه های انفجاری حکومت اسد

هواپیماهای رژیم سوریه بر مناطق مسکونی در شهر حلب «بشکه های منفجره» پرتاب می‌کنند. تصاویر خود گویاتر از هر توضیحی هستند. ما از سپاه پاسداران دو سوال داریم: آیا این تصاویر برای شما یاداور بمباران تهران در ۱۹۸۰ توسط صدام حسین نیست؟ چگونه می‌توانید همچنان از بشار […]

بیشتر بخوانید