Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

«مرگ بر حزب عربی سوسیالیستی داعش»

سوری‌ها درحال حاضر نه تنها با حکومت بشاراسد و همپیمانان او – حزب‌الله، سوریه، ایران و …- درحال نبردند ، بلکه در تلاشند در مقابل نیروهای جهادی و سلفی خارجی و حامیان آنها از جمله عربستان سعودی، قطر و … نیز بایستند. یکی از بدنام‌ترین این گروه‌های سلفی «دولت اسلامی عراق و شام» است که سوری‌ها با استفاده از حروف اول کلمات بکار رفته در نام این گروه، به تمسخر آن را «داعش» می‌خوانند. اقدامات این گروه مسلح به لحاظ ظالمانه و ضدمردمی بودن تاکنون هیچ کم از جنایات دولت سوریه نداشته‌است. در بنری که در تصویر می‌بینید – و نمونه‌های مشابه فراوانی از آن را می ‌توان در شبکه‌های اجتماعی یا به صورت دیوارنوشته در سوریه یافت- نوشته شده: «مرگ بر حزب عربی سوسیالیستی داعش» که اشاره‌ای‌ست طنزآمیز به نام حزب حاکم بر سوریه ، «حزب عربی سوسیالیستی بعث».
منبع:
https://www.facebook.com/AmargieArt

پاسخ دهید