Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

مطالب دارای تگ مشابه برلین

افشای نام نمایندگان ایران در کنفرانس تجاری ایران و آلمان ۲۰۱۴

افشای نام نمایندگان ایران در کنفرانس تجاری ایران و آلمان ۲۰۱۴

در زیر لیست اعضای هیئت ایرانی حاضر در کنفرانس تجاری ایران و آلمان را می‌بینید که دوستان نامه‌شام آن را در اختیار ما قرار داده‌اند. این کنفرانس در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۰ توسط مرکز خاورمیانه و خاوردور  آلمان (NUMOV) سازماندهی و برگزار شد و هیاتی رسمی از […]

بیشتر بخوانید