Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

«سوریه، ویتنام ایران خواهد بود»

1234نوشته روی پلاکاردی در کفرنبیل، استان ادلب، سوریه نظر:
آیا ما مردم ایران واقعا می خواهیم سپاه و حزب الله ما را به سمت «ویتنامی در خاک سوریه» سوق بدهند؟ آیا حمایت آنها از رژیم اسدد، تلاشی بی حاصل برای زنده نگه داشتن حکومتی رو به مرگ نیست؟ هزینه ها و عواقب چنین دخالتی در خاک سوریه برای مردم ایران چه خواهد بود؟
پاسخ دهید