Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

در سومین سالگرد انقلاب سوریه، بیایید در کنار سوری ها باشیم

withsyriaانیمیشنی زیبا که توسط گروه کمپینی جدید به نام «با سوریه» (http://withsyria.com/) و بر اساس آثار هنرمند گرافیتی کار مشهور بریتانیایی، بنکسی ساخته شده است. گروه «با سوریه» متشکل از ۱۳۰ گروه حقوق بشری است که با شعار «این باید آخرین سالگرد بحران در سوریه باشد» فعالیت می کند.

نظر:
ما نه تنها به خاطر انسانیت و مسئولیت اخلاق از آنچه حکومت ایران در خاک سوریه می کند، که به خاطر سرنوشت کشور خودمان باید در کنار مردم سوریه بایستیم و از آنها حمایت کنیم. حکومت ایران، با حضور و حمایتش از حکومت اسد هر روز بیش از پیش کشور ما را در بالاق خونریزی های سوریه فرو می برد.

پاسخ دهید