Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

کودکان اردوگاه یرموک گرسنه اند

starving_child

فعالین فلسطینی-سوری تصاویری از کودکان فلسطینی-سوری منتشر کرده‌اند، که در اثر محاصره مرگبار توسط نیروهای حکومت اسد در 170 روز گذشته، از گرسنگی و سوءتغذیه در یرموک کمپ فلسطینی‌ها در دمشق می‌میرند.

بنابر گزارش کارگروه سوری- فلسطینی‌ها تنها در هفته گذشته ۳۰ نفر از گرسنگی جان باخته‌اند.

منبع: شبکه رسانه‌ای یرموک

پاسخ دهید