Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

هم نان، هم آزادی

“زمانه “نان یا آزادی” به سر رسیده است، ما هر دو را می‌خواهیم”.
– سوریه، شهر زبدانی.

پاسخ دهید