Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

معترضان سوری:‌ «نه به اشغال سوریه توسط ایران»

NoIranDemo8Nov2013صحنه‌هایی از راه‌پیمایی مردم در منطقه بستان‌القصر از حلب در روز جمعه، 8 نوامبر 2013، روزی که «روز نه گفتن به اشغال سوریه توسط ایران» نامگذاری شده‌بود.

منبع: https://www.facebook.com/bostan.alqaser

پاسخ دهید