Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

مراسم تدفین یکی از قربانیان سوری-فلسطینی قحطی در یرموک

مراسم تدفین و عزاداری چهار سوری فلسطینی که در اردوگاه یرموک تحت محاصره چند ماهه ارتش سوریه در دمشق از گرسنگی جان باختند.

)

پاسخ دهید