Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

سپاه پاسداران یاریگر حکومتی است که آوارگان فلسطینی را گرسنگی می دهد

Yarmoukبیش از ۱۸ هزار آواره فلسطینی به همراه تعداد نامعلومی از مردم سوری ساکن در منطقه محاصره شده یرموک هنوز زنده هستند، اما این منطقه توسط تک تیراندازها محاصره شده است و توسط نیروهای ارتش سوریه به صورت روزانه بمباران می شود.

– پیش از آغاز انقلاب سوریه در مارچ ۲۰۱۱ بیش از ۱۰۰ هزار فلسطینی در یرموک زندگی می کردند. حالا تعداد بسیاری از آنها دوباره آواره شده اند و در مناطق دیگر سوریه، اردن و یا لبنان پناه گرفته اند.

– کمپ پناهندگان یرموک اکنون کاملا به ویرانه تبدیل شده است، تقریبا تمام ساختمانهای آن هدف بمب و خمپاره قرار گرفته اند.

– سازمان ملل در هفته های گذشته بیش از ۱۰۰ هزار بسته غذا در این منطقه توزیع کرده اند، اما به شهادت مقامات این سازمان این میزان مواد غذایی در برابر تعداد گرسنگان حکم «قطره ای در اقیانوس» را دارد.

– روزنامه انگلیسی گاردین ضمن چاپ این عکس نوشت:‌«این تصویری است غیر قابل تصور از ویرانی: انبوهی از مردان، زنان و کودکان که تا چشم کار می کند در ویرانه های جنگ زده اردوگاه پناهندگان یرموک در سوریه صف کشیده اند. »

منبع: http://www.theguardian.com/world/2014/feb/26/queue-food-syria-yarmouk-camp-desperation-refugees

نظر سردبیر:
آنچه بر آوارگان فلسطینی ساکن در سوریه می رود، مصداقی بارز از دورویی و فریبکاری حکومت ایران است. حمایت از مردم فلسطین در برابر اسراییل همیشه گفتمان غالب دولتمردان جمهوری اسلامی بوده و پشتیبانی از حزب الله لبنان و تشکیل سپاه قدس نیز درست به همین بهانه صورت گرفته است، اما این تصویر نشان می دهد حکومت ایران به سادگی حاضر است شهروندان آواره فلسطینی را قربانی منافع سیاسی خود در منطقه کند. درو اقع درست همان نیروهای نظامی که برای حمایت از مردم فلسطین تشکیل و حمایت شده اند، اکنون یاریگر حکومت اسد در بمباران و گرسنگی دادن به فلسطینی ها هستند. تاریخ این صف بی انتهای انسانهای گرسنه را از یاد نخواهد برد،‌ پناهندگانی که در جستجوی امنیت از کشور خود گریخته اند و اما در کشور میزبان -سوریه- از آنها با بشکه های انفجاری و گرسنگی پذیرایی می شود.

پاسخ دهید