Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

«سوریه، ویتنام ایران خواهد بود»

«سوریه، ویتنام ایران خواهد بود.»

نوشته روی پلاکاردی در کفرنبیل، استان عدلیب، سوریه- 7 فوریه 2014

نظر:
آیا ما مردم ایران واقعا می خواهیم سپاه و حزب الله ما را به سمت «ویتنامی در خاک سوریه» سوق بدهند؟ آیا حمایت آنها از رژیم اسدد، تلاشی بی حاصل برای زنده نگه داشتن حکومتی رو به مرگ نیست؟ هزینه ها و عواقب چنین دخالتی در خاک سوریه برای مردم ایران چه خواهد بود؟

پاسخ دهید