Select language / زبان خود را انتخاب کنيد

گزارش نامه شام: ایران در سوریه – از دولتی هم‌پیمانِ حکومت تا نیرویی اشغالگر

این گزارش توسط تیم تحقیقاتِ گروه فعالان مدنی «نامه‌ شام» تهیه شده استBildschirmfoto 2014-09-25 um 17.05.32.

نامه شام، سپتامبر 2014 ©

«نامه شام» گروهی است متشکل از فعالان ایرانی، لبنانی و سوری که با هدف پرده برداشتن از نقش حکومت ایران در وقایع سوریه تشکیل شده است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت گروه به آدرس www.naameshaam.org   مراجعه کنید.

«نامه شام» زیرمجموعه بنیاد «حاکمیتِ قانون»  (www.lawrules.org) در هلند به شمار می‌آید.

خلاصه گزارش به فارسی